UCUBELER


Interior illustrations for Ucubeler, the Turkish translation of Tess Gerritsen's short story Freaks by Dogan Egmont Turkey.

7.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg